Röntgen:

Många hundraser har som krav att officiell avläsning av tex. höftleder och/eller armbågsleder ska ha skett innan hunden får tas i avel. Även om din hund inte ska användas i avel så är det en trygghet att veta att din hunds ledstatus. Det är även viktigt för uppfödarens fortsatta avelsarbete att så många som möjligt i varje kull blir röntgade.

 

Vi har lång erfarenhet av denna typ av röntgen och ställer höga krav på oss att leverera högkvalitativa bilder till Svenska Kennelklubben som gör avläsningar av bilderna. Några veckor efter röntgen erhåller du ett utlåtande från SKK om din hunds ledstatus.