Hjärta

 

Vissa hundraser, t.ex Cavalier King Charles Spaniel och King Charles Spaniel, omfattas av hälsoprogram för hjärtstatus.

 

Undersökningen utförs av vår veterinär med specialistkompetens. Undersökningen ska utföras i enlighet med av SKK fastställd metod.

 

Hjärtintyget skall vara utfärdat på SKKs blankett, som finns på vår praktik.

 

För ytterligare upplyningar hänvisar vi till skk.se