Vaccination:

Det är viktigt att du har din hund eller katt vaccinerad. Du skyddar ditt eget djur och förhindrar även smittspridning.
Har du redan ett vaccinationsintyg eller pass så tar du med detta vid varje vaccinationstillfälle.
Kontakta oss för personlig rådgivning och bokning av tid för vaccination. Vi utfärdar även pass för ditt djur.

Vaccinationsrutiner hund:

Valpsjuka, HCC, parvo och kennelhosta: Första vaccinationen, vid 6-8 veckors ålder, görs som regel av uppfödaren innan valpen levereras.
Andra vaccinationen görs sedan när valpen är 12 veckor gammal.
Vid ett års ålder görs tredje vaccinationen.
Därefter vaccinerar man varje år mot kennelhosta och vart tredje år mot valpsjuka och HCC.
Åker du utomlands med din hund kan reglerna variera. Kontakta respektive lands ambassad för att få veta vilka regler som gäller i det land du skall åka till.

Vaccinationsrutiner Rabies:

Vaccination sker från 12 veckors ålder. Därefter vaccinerar man vart tredje år.
Åker du utomlands med din hund kan reglerna variera. Kontakta respektive lands ambassad för att få veta vilka regler som gäller i det land du skall åka till.

Vaccinationsrutiner katt:

Kattpest och kattsnuva: Första vaccinationen vid 9 veckors ålder görs som regel av uppfödaren innan kattungen levereras.
Andra vaccinationen görs sedan när katten är 12 veckor gammal.
Vid ett års ålder görs tredje vaccinationen.
Därefter vaccinerar man varje år mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest.
Åker du utomlands med din katt kan reglerna variera. Kontakta respektive lands ambassad för att få veta vilka regler som gäller i det land du skall åka till.