Patella:

 

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas från sin normala position. Patellaluxation är sannolikt ärftlig och därför har ett antal raser infört ett hälsoprogram mot detta.

 

Undersökningen utförs av vår veterinär med specialistkompetens. Undersökningen ska utföras i enlighet med av SKK fastställd metod.

 

Patellaintyget skall vara utfärdat på SKKs blankett, som finns på vår praktik.

 

För ytterligare upplysningar hänvisar vi till skk.se