Röntgen:

Många hundraser har som krav att officiell avläsning av tex. höftleder och/eller armbågsleder ska ha skett innan hunden får tas i avel. Även om din hund inte ska användas i avel så är det en trygghet att veta att din hunds ledstatus. Det är även viktigt för uppfödarens fortsatta avelsarbete att så många som möjligt i varje kull blir röntgade.

 

Hos oss jobbar Kicki Lagerblad som har lång erfarenhet av denna typ av röntgen. Vi ställer höga krav på oss att leverera högkvalitativa digitala bilder till Svenska Kennelklubben som gör avläsningar av bilderna. Efter avläsningen erhåller du ett utlåtande från SKK om din hunds ledstatus.

Nya rutiner vid röntgen från SSK – läs mer här:

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/bestall-rontgenavlasning/